Vem får bedriva ambulanssjukvård på Event?

Vid alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster där offentlig plats användes kräver tillstånd av polismyndigheten.
Polisen gör sedan en remissrunda till de myndigheter och kommunala instanser som de anser behöver yttra sig.

Juridiskt ansvar
I och med att en arrangör får polisens tillstånd att hålla en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning åtar sig arrangören även ett ansvar och därmed vissa skyldigheter som är reglerade av lagar.
Den som är arrangör måste se till att alla underleverantörer av till exempel sjukvård följer gällande bestämmelser och krav.
Vid större evenemang är det inte ovanligt att arrangören väljer att integrera privata ambulansföretag i evenemangets sjukvårdsorganisation.
Men de flesta idrotts- och publika arrangemang har ingen lagstadgad skyldighet att ha sjukvårdspersonal och ambulans på plats.
Ganska många arrangörer har det frivilligt för att höja säkerheten. Exempel är vissa elitidrotter som ishockey, fotboll med flera.

Lagstadgad skyldighet
Men det finns arrangemang, som enligt lag (FAP 512) är skyldiga att ha legitimerad personal på plats. Exempel på sådana tillställningar är motor-, båt- och flygsportsarrangemang.
Arrangemang som enligt lag (FAP 512) är skyldig att ha legitimerad personal på plats är således tvingade att anlita det lokala landstinget/regionen eller en privat operatör som följer HSL (Hälso-, och sjukvårdslagen), PDL (Patientdatalagen) och PUL (Patientuppgiftslagen).

Läkemedel
Läkemedel får inte lämnas ut av vem som helst. En privat operatör, måste således ha en egen läkare som ger en särskild delegation till sjuksköterskorna för att dessa ska få hantera såväl receptbelagda som receptfria läkemedel under arrangemanget.
Delegation från ordinarie yrkesverksamhet gäller alltså inte.

Ej fullvärdiga
Det förekommer, tyvärr ganska ofta, att ambulanser som hyrs in av arrangörer inte alltid är fullvärdiga akutambulanser
enligt Socialstyrelsens bestämmelser.
Följaktligen har dessa ambulanser stora begränsningar.
Det finns över 70 privata företag runtom i Sverige, som enligt bolagsregistret, sysslar med ambulanstransporter, ambulanssjukvård och sjuktransporter.

Vad krävs?
Både privat och offentlig vård lyder under samma regelverk. Att som privat aktör bedriva ambulanssjukvård i ordets rätta bemärkelse (Socialstyrelsens definition SOSFS 2009:10) ställer stora krav på företaget.
Mattias Bergman, verksamhetschef på Eventa Sjukvård AB i Upplands Väsby tycker att det finns för många oseriösa aktörer i branschen. Eventa Sjukvård AB erbjuder bland annat kvalificerad ambulansberedskap vid motortävlingar, konserter, filminspelningar m.m.
– Vårt företag är registrerat som privat vårdgivare vilket innebär att vi följer Socialstyrelsens regelverk till punkt och pricka. Något som alla aktörer borde tvingas till berättar Mattias Bergman.
–  Att skicka två undersköterskor med IVA-erfarenhet, i en ambulans med blåljus som saknar utryckningtillstånd från Transportstyrelsen, till ett event är inte okey. Men det förekommer tyvärr berättar Mattias Bergman.

Text: Sven Åsheden
Källa: MSB, Rikspolisstyrelsen och SVEMO

ANNONSER