Onödig risk vid ambulanstransport

Händelsen inträffade i juli 2012. Mannen hade blivit allvarligt skadad i en bilolycka i Arvidsjaur och ambulanshelikopter med narkosläkare tillkallades.

Helikopterläkaren gjorde bedömningen att mannen skulle transporteras till Sunderby sjukhus för vård. Detta trots att ansvariga vid akutsjukvården vid Sunderby sjukhus förordade transport direkt till Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Datortomografi vid Sunderby sjukhus visade på blödning i hjärnan och risk för inklämning, vilket innebär allvarlig skada på hjärnan. Ny helikoptertransport fick beställas, vilket skapade ytterligare väntan. Patienten överflyttades därefter med helikopter till universitetssjukhuset i Umeå.

Norrbottens läns landsting har med anledning av händelsen gjort förändringar i rutinerna för ambulanshelikoptern vad gäller vidaretransport av svårt sjuka patienter samt val av sjukhus vid helikoptertransport.

Chefläkaren lämnar nu ärendet till Socialstyrelsen för bedömning enligt Lex Maria.

ANNONSER