Upp och nervända Sverige

Att skriva en ledare är inte alltid så lätt. När jag skriver dessa rader slås jag av att uppmärksamheten kring IVPA är påtaglig både i