Växande missnöje inom ambulanssjukvården

Sjuka och skadade människor ska alltid få rätt vårdinsats i rätt tid. En nödvändig förutsättning för detta är att det finns en väl fungerande ambulansverksamhet när vi blir drabbade. På flera platser i Sverige lever ambulanssjukvården idag inte upp till de krav som vi medborgare har rätt att ställa.

Under en längre tid har frågor om ambulanssjukvård diskuterats på flera håll i landet eftersom det uppstått problem och brister. En rad händelser runt arbetsmiljö och patientsäkerhet har väckt stor uppmärksamhet tillsammans med ett växande missnöje och en stark känsla av oro hos ambulanspersonalen.

Oron handlar bland annat om, att antalet uppdrag växer mer än kapaciteten, orimligt långa arbetspass, för få ambulanser i relation till behoven, ett ökat transporttryck som innebär att utryckningstiderna ökat, ambulanserna befinner sig sällan på ambulansstationerna som i sin tur betyder sämre underhåll och tillsyn. Brister som var för sig hotar patientsäkerheten.

Och störst ansvar för bristerna i samspelet har politiker och tjänstemän som byggt upp ett system där larmmottagarna, entreprenörerna, regionerna och landstingen kan skjuta ifrån sig ansvaret. Det är för lätt att säga att det är ekonomins eller någon annans ansvar när något går fel. Istället för att arbeta med att utöka kapaciteten och resurserna, för att klara av att möta det ökade behovet, så anpassar man verksamheten till en lägre kvalitetsnivå.
Tillsynen är dessutom splittrad på flera olika myndigheter.

I dag skyller man lite på varandra: att SOS Alarm eller Medhelp inte prioriterar rätt, att det inte finns tillgängliga ambulanser, att landstinget eller regionen gjort en upphandling som lagt för stor vikt vid priset och som inte ger rimliga ekonomiska villkor, att akut-ambulanser kör vanliga sjuktransporter, med mera med mera.

En öppen konkurrens på en fri marknad är i många fall ett väl fungerande system för att säkerställa effektivitet och lägsta möjliga kostnad. Men det finns alltid en risk för haveri om regelverket brister. Ett uppseendeväckande haveri är det privata ambulansföretaget Sirius Humanums konkurs i Region Skåne. Haveriet har medfört allvarliga störningar och problem när den utvalda näringsidkaren misslyckades med att fullfölja sina åtaganden, Det som inträffat är helt oacceptabelt.

Kanske är det rent av så, att något så viktigt som ambulanssjukvård är en välfärdstjänst som ska vara i offentlig regi, och helt enkelt inte lämpar sig för konkurrensutsättning?
Det här bollandet med olika operatörer i våra största städer och regioner innebär också att kvalificerad och välutbildad personal kastas hit och dit och över en natt tvingas man byta till en annan arbetsgivare som kanske har andra villkor och arbetsscheman.

I ärlighetens namn. Det finns också många goda och bra exempel på en väl fungerande ambulanssjukvård runtom i landet. Men för få av oss känner till dem. I nästa nummer av Samverkan 112 är det dags att nå ut med goda exempel.

All ambulanspersonal förtjänar både bra arbetsvillkor och bra arbetsmiljö och alla medborgare i Sverige ska ha rätt till en trygg och säker ambulanssjukvård.

På återseende!

Sven Åsheden, chefredaktör och ansvarig utgivare

ANNONSER