Växande missnöje inom ambulanssjukvården

Sjuka och skadade människor ska alltid få rätt vårdinsats i rätt tid. En nödvändig förutsättning för detta är att det finns en väl fungerande ambulansverksamhet