Nr 2 – 2012

 • Medical Card ger vital information
 • Rumsbrand på ett äldreboende i Tyskland
 • Räddningstjänsten viktig länk vid hjärtstopp
 • Olycksrapport från norsk ambulansolycka
 • Utryckningstiden har ökat med 19 %
 • Tomma ambulansgarage allt vanligare
 • “Sara-bedömning” ska hjälpa våldsutsatta
 • Distraktionens betydelse svår att veta
 • När varje sekund är avgörande
 • Tuff snut på hugget
 • Ny kompetensbeskrivning – PreHospen
 • Ny metod att rädda många ur havet
 • Blåstest som kan upptäcka knark
 • Gör tunga lyft överflödiga
 • Ambulansförbundets sida
 • Så fungerar QR-koden
 • Marknadsnyhet

Blädderbar pdf:  http://adviser2.flashpublisher.se/flashpublisher/magazine/229

ANNONSER