Tre bårplatser i ”transportambulansen”

NU-sjukvårdens organisation innebär att sjukhuset i Trollhättan (NÄL) fungerar som akutsjukhus för Dalsland, norra Bohuslän och hela trestadsområdet med städerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.
Denna organisation innebär ett stort behov av sjuktransporter mellan sjukhusen i Trollhättan och Uddevalla, liksom till och från Sahlgrenskas universitetssjukhus i Göteborg.
Det är dessa förutsättningar som lett fram till idén om att en större transportresurs med plats för fler bårar skulle ge en mer effektiv transportlogistik än att bara använda traditionella ambulanser eller sjuktransportbilar.

Spar resurser
– Den optimala resan är naturligtvis när vi kan ta tre patienter på en utresa och sedan även ha tre med oss på hemresan, säger ambulanssjukvårdare Ingemar Johansson, som är en av de i personalen som knutits till just transportambulansen.
– Sådana maximalt effektiva resor blir det flera gånger i veckan, berättar han.
Men även sjuktransportresor med mindre beläggning i bilen än den maximala är effektiva, eftersom transportambulansen då frigör akutambulanserna. Istället för att använda sig av två eller tre vanliga ambulanser gör den enda transportambulansen hela jobbet.
– Vi är naturligtvis beroende av att personalen på SOS Alarm får ihop det logistiska pusslet. Det går bättre och bättre nu när rutinerna börjat sätta sig, menar Ingemar.

Alltid dubbelbemannad
Detta är transportambulansens huvuddrag:
Storleken på fordonet och dess möjlighet att ta tre bårar är det mest påtagliga. Ambulansen är byggd (av Profile) på ett Mercedes Sprinter-chassi, modell 518 CDI.
Bårutrustningen kommer från Stryker, vilket gör att traditionella lyft elimineras, men också att det är ett bårsystem för förhållanden då man kan manövrera hjulburna bårar utan lyft. Om lyft ändå behöver göras, så är fordonet utrustad med bärstol.
För lastning och lossning är ambulansen utrustad med ramp med lyft.
Utrustning och utförande av vårdarutrymmet håller samma klass som en akutambulans. Så till exempel finns defibrillatorer (två stycken), syrgas- och sugutrustning.
Antalet bårar som används avgörs av uppdraget. Vid akutuppdrag används aldrig mer än två bårar och bårplatser. Skensystemet i fordonets golv gör att layouten av vårdarutrymmet snabbt och enkelt kan ändras efter uppdragets karaktär.
*  Fordonet kan också utföra sängtransporter.
Transportambulansen är alltid bemannad med vårdare/förare och en sjuksköterska.

Fungerar som akutambulans
Transportambulansens starka sida är dess mångsidighet. Fordonet kan användas för sjuktransporter då man tack vare de tre bårplatserna kan optimera transportlogistiken. Samtidigt kan den snabbt och enkelt fungera som akutambulans, eftersom den har all utrustning som krävs för detta.
Transportambulansens svaga sida är långa last- och lossningstider på grund av behovet av lyftrampen. En svaghet är också totalvikten på fem ton, som innebär att det krävs C-körkort för att köra fordonet. För personal med äldre körkort gäller dock dispens från Transportstyrelsen som gör att man kommer undan det kravet. För yngre förare med färskare körkort gäller dock kravet på C-körkort fortfarande.

FAKTA: NU-sjukvårdens transportambulans togs i bruk våren 2009. En mer formell utvärdering av hur den fungerat under sina första år kommer längre fram.
Fordonets längd är 7,45 m jämfört med de traditionella ambulans-Sprintrarna som är 1,5 m kortare.
Totalvikten med full last är 5 000 kg. Leverantör: Profilecomponent Sweden

Text: Mats Thorner  Foto: JOhn Thorner

ANNONSER