Karakal – den israeliska polisens nya superjeep

Den nya polisjeepen bygger, liksom ”Sand Cat”, på ett chassi från Ford, men har specialutrustats för att passa polisens arbete i utryckningssituationer. Detta inkluderar bland annat ökat synfält, elastiska säten som tål explosioner och möjlighet att köra i sand och lera.
Karakalen är utvecklad av företaget Plasan, som har cirka 2000 anställda i Israel, USA och Frankrike och som omsatte 750 miljoner dollar år 2009. Huvudanläggningen, på kibbutz Sasa i norra Israel, grundades 1983 och när den första intifadan bröt ut några år därefter, fick fabriken i uppdrag att skydda och förstärka ett stort antal fordon tillhörande den israeliska polisen och militären. Plasans koncept bestod av starkt men inte alltför tungt skyddsmaterial.

Kan köras i totalt mörker
Sedan dess har Plasans verksamhet utvecklats vidare och kontrakten strömmar in från hela världen. Avdelningen för forskning och utveckling i Israel består av cirka 200 anställda, där de allra flesta har personlig erfarenhet från flerårig militärtjänst i stridande enheter i den israeliska armén.
– Det var vid vår anläggning i Israel som alla specialtillbehör till den svenska polisens ”Sand Cat” utvecklades för några år sedan, berättar Hadas Weizman, taleskvinna för Plasan. Det gäller bland annat en infraröd kamera som gör att fordonet kan köras i totalt mörker och speciell teknik som gör bilen absolut lufttät vid till exempel ett gasutsläpp.

Utrustas med kollisionsvarnare
Den svenska polisjeepen, som väger över sex ton, beställdes av Krisberedskapsmyndigheten i tre exemplar (en för var och en av Sveriges tre största städer) och ska användas vid kriser och räddningsaktioner.
– Våra svenska kunder har hittills varit mycket nöjda med ”Sand Cat”, poängterar Weizman och vi har även fått förfrågningar från Sveriges grannländer.
– Det som gör Plasans bilar särskilt konkurrenskraftiga är det faktum att vi, sedan cirka fem år tillbaka, arbetar med tyngre och rejälare fordon som klarar av all extrautrustning utan att förlora sin rörlighet, förklarar Omri Borenstein, avdelningschef på Plasan. Tack vare denna strategi är Karakalen mycket lättare och bekvämare att köra än andra terrängbilar. Den har dessutom utrustats med kollisionsvarnare och andra system som hjälper föraren att klara av sina uppgifter i en nödsituation.

Topphemliga tillbehör
Den israeliska polisens nya superjeep har också avancerade skottgluggar, skydd mot så kallade ”vägbomber” och utvecklade flyktmöjligheter för bilens passagerare (upp till fem poliser/militärpoliser med utrustning). Naturligtvis innehåller Karakalen dessutom en hel del topphemliga tillbehör som tyvärr inte kan beskrivas här.
I och med att den nya terrängbilen skiljer sig mycket från de fordon som tidigare använts av den israeliska polisen, startar man nu en egen körskola, där 400 polismän, i ett inledande stadium, ska utbildas i att köra denna jeep. Därefter kommer varje år 200 nya förare att tränas på Karakalen och dessutom kommer sådan utbildning att bli en obligatorisk del av den skolning som alla nya polismän genomgår.

Hjälpa till i brotts- och terrorbekämpning
Från den israeliska polisen framhålls att man är mycket nöjd med det nya terrängfordonet och att man hoppas att det kommer att hjälpa till i brotts- och terrorbekämpning, samtidigt som det förstärker säkerheten för de enskilda polismännen.

Text: Elliot Turvall  Foto: Företaget Plasan

ANNONSER