Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Samverkan 112 är tidningen som täcker hela blåljussektorn. Passar dig som jobbar i branschen eller som är intresserad av att veta mer om polisen, räddningstjänsten, ambulans, kustbevakning, tull, sjöräddning, larmcentral m.fl.

ARTIKLAR

Brand & Räddning 24-25 maj 2023 i Västervik.

Över nittio utställare är anmälda till årets upplaga av Brand och Räddningsmässan i Västervik. Mässan som håller till på Gränsö Slott som är en hotell-

Tidningen
Samverkan 112

NR 1 2023 / DIGITAL PUBLIKATION

Nytt år med nya möjligheter – för samverkan, nya kunskaper och erfarenheter. Det gäller också möjligheten för er, våra läsare och kollegor inom olika verksamheter

Ronneby har röstat för att lämna Räddningsförbundet Östra Blekinge och vill istället bilda ett eget. Räddningschef Anna Henningsson har inte fått någon information och är kritisk till hanteringen av frågan.

I oktober varje år arrangeras EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige anordnar MSB och Polisen kampanjen ”Tänk säkert”. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor. Det gemensamma temat 2023 är nätfiske, säkra lösenord och säkerhetskopiering.

I veckan isensattes en allvarlig olycka i Ängelholm, där två personbilar kört in i ett tåg. Övningen markerade avslutningen på en årlig kurs hos Trafikverksskolan, där deltagare från hela Skandinavien utbildar sig till utredare för olyckor i spårtrafik.

CBRNE handlar om allt ifrån olyckor med kemikalier i vardagen, till hot om och användning av massförstörelsevapen. Och nu har en ny aktörsgemensam strategi tagits fram för att stärka beredskapen i Sverige.

ANNONSER