Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Samverkan 112 är tidningen som täcker hela blåljussektorn. Passar dig som jobbar i branschen eller som är intresserad av att veta mer om polisen, räddningstjänsten, ambulans, kustbevakning, tull, sjöräddning, larmcentral m.fl.

ARTIKLAR

I slutet på januari 2023 fick Polismyndigheten ett regeringsuppdrag att säkerställa ökad operativ förmåga att utreda och klara upp grova brott med koppling till kriminella nätverk.

Regeringen bedömer att Sverige behöver ha en utvecklad katastrofmedicinsk beredskap och förmåga för att mer effektivt kunna bistå katastrof- eller krigsdrabbade områden. Nu får Socialstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att stärka den katastrofmedicinska beredskapen vid händelser inom och utanför Sveriges gränser.

Ambulansförare utsätts för både hotfulla och utsatta miljöer. Det visar en ny studie av Jörgen Lundälv, Docent i trafikmedicin vid Umeå universitet, där 134 ambulansförare anonymt svarat på enkäter om sin arbetsmiljö.

En örebroare trycktes ner på nylagd asfalt och blev sprejad med OC-spray när han låg på marken. Mannen fick svåra brännskador och låg i respirator i två dygn efteråt.

ANNONSER