Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Samverkan 112 är tidningen som täcker hela blåljussektorn. Passar dig som jobbar i branschen eller som är intresserad av att veta mer om polisen, räddningstjänsten, ambulans, kustbevakning, tull, sjöräddning, larmcentral m.fl.

ARTIKLAR

Henriks krönika
Henrik Johansson

Alarmering på villovägar

Västragötalandsregionen (VGR) har nyligen fattat ett första beslut om att återgå till SOS Alarm Sverige AB (SOSAB). Här reser sig, säkert hos fler än mig,

Henriks krönika
Henrik Johansson

Halland fixar det galant

Ingen har väl missat att Västra Götalandsregionen (VGR) fått stora sparnojan och att Sahlgrenska rekryterat sjuksköterskestudenter till akutambulanser. Frågan diskuteras flitigt, dels utifrån etiska och

Över en och en halv miljon människor passerar akutmottagningarna på Sveriges sjukhus varje år. Alla patienter prioriteras enligt ett system med gradering för hur snabbt de behöver vård, så kallad triage. Trots det skiljer sig bedömningarna åt. Men med enkla förändringar skulle det svenska triagesystemet RETTS© kunna bli mer effektivt, visar sjuksköterskan Sara Wireklint i sin doktorsavhandling i vårdvetenskap.

I slutet av april möttes fjorton olika aktörer i Västmanland för en övning helt ägnad åt samband. Syftet var bland annat att öva metoder och teknik för att säkerställa Rakeltäckning i fält, och att lära av varandra.

I redaktionens omvärldsbevakning följer krisinformation vad som rapporteras i medier, sociala medier samt hos myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också på krisinformation.se för att främja öppenhet och transparens.

I Jämtlands län har det varit svårt att rekrytera ambulanspersonal till ytterområdena. Nu väljer Region Jämtland Härjedalen att införa ett så kallat glesbygdstillägg på 3 000 kronor i månaden för de som jobbar på ambulansstationerna i glesbygd.

– Det är såklart jättekul att få en massa mer pengar i plånboken, säger ambulanssjuksköterskan Tobias Molin.

ANNONSER