Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Samverkan 112 är tidningen som täcker hela blåljussektorn. Passar dig som jobbar i branschen eller som är intresserad av att veta mer om polisen, räddningstjänsten, ambulans, kustbevakning, tull, sjöräddning, larmcentral m.fl.

ARTIKLAR

Debatt
Sven Åsheden

Polisen och de oskyddade trafikanterna – hot mot nollvisionen

Polisen har vid flera tillfällen under senare tid skadat oskyddade trafikanter genom att köra på dem med polisbilar. Detta rubbar inte endast förtroendet för polisen utan hotar även nollvisionen för en säkrare trafik. Det är en oroande utveckling att oskyddade trafikanter nu skadats. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid enheten för kirurgi, Umeå universitet och Docent i socialt arbete, Göteborgs universitet i denna debattartikel.

Ambulansens makabra registreringsskylt: ”DOG”

Budskapet på ett av landstingets livräddningsfordon kan tyckas motsägelsefullt. – Registreringsskylten är en olycklig omständighet, säger Jörgen Lifvakt, verksamhetschef för ambulansen i Sörmland.

Störningar i polisens kommunikation – utreder sabotage

STOCKHOLM. Kommunikationssystemet Rakel som används av samhällsviktiga myndigheter som Försvarsmakten, sjukvården och polisen har drabbats av problem i Stockholm. Polisen utreder störningarna som misstänkt sabotage. – Nu ska vi se till att det funkar så fort som möjligt, säger Lars Byström vid Stockholmspolisen.

Färre patienter till akuten

VÄRMLAND. 500 patienter färre till akuten på fyra månader. Bedömningsbilarnas arbete har gjort en tydlig skillnad.

Ambulansen utreder ny modell

REGION JÖNKÖPING. Regionen vill införa nya arbetssätt för ambulansens personal. Uppdragen ökar, men bemanningen och antalet bilar är desamma. En utredning ska hitta en modell som gör organisationen effektivare.

ANNONSER