Smarta glasögon – testas i Umeå

Smarta-glas

Smarta utryckningsglasögon kan vara ett sätt att förbättra precision och effektivitet när ambulansen rycker ut.
Det visar ett studentprojekt vid Umeå universitet, där en patients GPS-position kan skickas från mobiltelefon och att ambulansföraren sedan får vägbeskrivning via glasögonen.
– Vi har testat modellen under våren och jag upplever det som en ordentlig förbättring att kunna få kartan i glasögonen, säger ambulanssjuksköterskan Nils Forsell.

På vilket sätt då?
– Man tappar inte fokus som kan vara fallet när man behöver flytta blicken till en skärm. Vägbeskrivningen täcker en ytterst liten del av synfältet och är inte störande. Jag kan ägna mig åt att hitta fram på ett säkert och snabbt sätt, kollegan behöver inte hålla på och dirigera mig utan kan istället hämta in information om patienten eller olyckan som gör oss så bra förberedda som möjligt.
Den tekniska lösningen har utarbetats av sex civilingenjörsstudenter i Umeå som läser inriktningen Interaktion och design.
Robin Schulze är en av studenterna:
– Den app som vi utvecklar gör det möjligt att skicka GPS-position från mobiltelefon till SOS Alarm.Vi såg värdet i en sån lösning utifrån att positionen idag endast går att ange via fast telefon och då med fastighetens adress som markör.Smarta-glas-2

Tror du att tekniken kan bli aktuell inom ambulanssjukvårdens ordinarie verksamhet?
– Knappast på kort sikt eftersom tekniknivån är ganska låg inom den här del av akutsjukvården – exempelvis saknas trådlös uppkoppling i ambulanserna. Men det kan vara en teknisk utveckling att sträva emot, säger Robin Schulze.

Försöksverksamhet i Skåne
Nils Forsell menar att exakt GPS-position via mobil är någonting som ambulanserna har nytta av.
– För att ta ett exempel som inträffat: patienten larmar via mobil efter att ha blivit riven av en björn. Det är en kilometer in i skogen. Tänk vilket oerhört värde att ha en exakt position att gå efter istället för att behöva försöka lokalisera patienten.
Att använda Google Glass – där glasen fungerar som skärm och med röststyrning som en central funktion – skulle även öppna för andra sätt att utveckla arbetsformerna, menar Nils Forsell.
– Jag tänker framför allt på att kunna livestreama till akutmottagningen med möjlighet att konsultera med läkare om en patients tillstånd. Det blir betydligt smidigare än i nuläget, då vi är beroende av att en extrabil skickas för att få bedömning från läkare.
Den vägen tycks nu också öppen av integritetsskäl. Datainspektionen har tidigare ställt sig negativ till att ambulanser filmar olycksplatser, men ett avgörande i domstol ger Region Skåne rätt att få använda takkameror som i realtid ska ge akutmottagningar kunskap som är till nytta när patienten kommer fram till sjukhus.
Skånemodellen, som ska testa fram till sommaren 2017, bygger på sändningar som saknar ljudupptagning.
– Det går även att få över viktiga patientdata från journaler via smarta glasögon så det känns verkligen som ett spännande utvecklingsområde, säger Nils Forsell.

Växer snabbt i USA
Universitetslektor Eva Mårell-Olsson har prövat Google glass på bred front inom Umeå universitet med bland annat tandläkarutbildningen.
Just vården kan vara ett lämpligt område för smarta glasögon, visar erfarenheter från USA.
-Google glass har inte blivit någon succé bland privatpersoner. Men i USA används tekniken i allt större omfattning inom sektorer som hälso- och sjukvård och tillverkningsindustri.
-Det är inte orimligt att vi kan få se en liknande utveckling i Sverige. Samarbetet med ambulanssjukvården i Umeå om smarta glasögon är ett av de mest spännande studentarbeten som jag har lett, säger Eva Mårell-Olsson.

Text och foto: Fredrik Mårtensson

ANNONSER