Ny upphandling av sjuktransporttjänst i Stockholms län

STOCKHOLM. I en ny upphandling samordnas sjuktransporttjänsten tydligare med ambulanssjukvården. Samtidigt kommer sjukvårdpersonalens beställningar av sjuktransporter för patienter som behöver ligga ner under transporten underlättas.