Ny upphandling av sjuktransporttjänst i Stockholms län

STOCKHOLM. I en ny upphandling samordnas sjuktransporttjänsten tydligare med ambulanssjukvården. Samtidigt kommer sjukvårdpersonalens beställningar av sjuktransporter för patienter som behöver ligga ner under transporten underlättas.

Läs mer: http://www.vardgivarguiden.se/nyheter/2017/september/ny-upphandling-av-sjuktransporttjanst/