Dygnspassen ska bort i Värmland

VÄRMLAND. Ambulanssjukvården i Värmland vill ta bort jouren och dygnsarbetspassen. Men ambulanssjuksköterskorna får vara med och betala genom att arbetstiden förlängs med två timmar i

Etiska riktlinjer för HLR på gång

STOCKHOLM. Under den pågående medicinska riksstämman i Stockholm har ett förslag på etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning presenterats. Dokumentet ska vara ett stöd för sjuksköterskor och

Ambulanssjuksköterska fick 100 000 kronor

Peter Nilsson, ambulanssjuksköterska vid ambulansen i Karlshamn i Blekinge har vunnit Vårdförbundets stipendium på 100 000 kronor för förbättring och utveckling inom hälsa, vård och omsorg.