STOCKHOLM. Arbetsmiljöverkets inspektion hos Falck ambulans AB i Stockholm visade så stora brister att ett vite kan bli utdömt om inget görs. Falck svarar med att chefsutbildning och handlingsplaner är på gång, och Vårdförbundets förtroendevalda i Stockholmsavdelningen är förhoppningsfulla.