Ambulansen i Gävleborg vill tanka fossilfritt

REGION GÄVLEBORG / VIDEO / Men det fossilfria bränslet är betydligt dyrare … [Läs mer...]

Ingen ambulans tillgänglig för svårt sjuk – hämtades i taxi

LJUSDAL. En man som upplevde andnöd och vars ben inte bar honom larmade till 112 vid tretiden en natt i oktober 2016. Eftersom det inte fanns någon ambulans i området skickades en taxi. Mannen visade … [Läs mer...]

Hjärtsjuk fick vänta på ambulans i en timme

GÄVLEBORG. SOS Alarm hanterade inte en situation med ambulansbrist på ett bra sätt, vilket gjorde att en kvinna tvingades vänta på ambulans i totalt en timme. … [Läs mer...]

Jourpassen försvann – men fortsatt missnöje inom ambulansen

REGION GÄVLEBORG / VIDEO. Det jäser på många håll inom ambulansverksamheten i Gävleborg trots att man i det nya avtalet blev av med de jourpass som Regionen Gävleborg tidigare införde. … [Läs mer...]

Ambulanspersonal tog onödig risk vid explosion

GÄVLE. I en avvikelserapport från Region Gävleborg framgår att ambulanspersonal var först på plats när en person skadades svårt vid en explosion i Gävle hamn i slutet av september. … [Läs mer...]

Bedömningsbilen i Los utvärderad

LOS. Ett och ett halvt år har gått sedan dagambulansen i Los togs bort och ersattes med en dygnet runt-placerad bedömningsbil, utrustad som en ambulans förutom möjligheten att transportera patienter. … [Läs mer...]

Ambulansen klarade sommaren trots personalbrist

GÄVLEBORG. Ambulanssjukvården i länet har klarat sommaren bra trots ställda bilar, rapporterar Simon Nilsson, verksamhetschef. Det är för att medarbetarna har ställt upp. … [Läs mer...]

Ambulanspersonal får massivt stöd på facebook

GÄVLEBORG. Trots massiva protester har Region Gävleborg infört jourtid för ambulansen som ett led i besparingsåtgärder för verksamheten. Arbetsgivaren tog ett ensidigt beslut om att införa jourtiden … [Läs mer...]

Personalbyte i ambulans kritiseras

REGION GÄVLEBORG. Ambulanspersonal får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, efter en akut sjuktransport då personalbyte genomfördes trots att det stod i strid med reglerna. … [Läs mer...]

Ny ambulans ”en säkerhetsrisk”

LJUSDAL. En ny ambulans i i Ljusdals kommun orsakar missnöje bland ambulanspersonal. Fordonet upplevs som en säkerhetsrisk, något som enligt en avvikelserapport inte har tagits på allvar. … [Läs mer...]