LJUSDAL. En ny ambulans i i Ljusdals kommun orsakar missnöje bland ambulanspersonal. Fordonet upplevs som en säkerhetsrisk, något som enligt en avvikelserapport inte har tagits på allvar.