Försvarskraven ökar på KBV

SVERIGE / Kustbevakningen ska spela en viktig roll i uppbyggnaden av totalförsvaret och kraven ökar på myndigheten. Därför behöver KBV anställa fler och äskar nu

NOS ska driva ambulansbåt

VÄSTRA GÖTALAND. Northern Offshore Services tar sig an en ny utmaning och ska driva ambulansbåt i Göteborgs skärgård.