NOS ska driva ambulansbåt

VÄSTRA GÖTALAND. Northern Offshore Services tar sig an en ny utmaning och ska driva ambulansbåt i Göteborgs skärgård.

Läs mer: http://www.sjofartstidningen.se/nos-ska-driva-ambulansbat/?utm_source=Sj%C3%B6fartstidningens+nyhetsbrev&utm_campaign=8e3f973fc4-UA-3566068-1&utm_medium=email&utm_term=0_eaa9b84478-8e3f973fc4-49571577