VÄSTRA GÖTALAND. Northern Offshore Services tar sig an en ny utmaning och ska driva ambulansbåt i Göteborgs skärgård.