Förtydligan kring ambulanssjukvårdens dispenser

STOCKHOLM. Det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulanssjukvården och det blir en utmaning för alla leverantörer att lösa sommarsituationen. Under våren har dessutom två extra … [Läs mer...]

Gör syrgas nytta eller skada vid hjärtinfarkt?

STOCKHOLM. Det föreligger en lång tradition att vid olika akuta tillstånd tillföra syrgas till andnings och cirkulationssystemet. Vid normal syresättning i blodet (syremättnad≥90%) saknar denna … [Läs mer...]

Polisen går med i SALSA

Från och med oktober är samtliga polisdistrikt i Stockholms län med i SALSA. Vid hjärtstoppslarm dras nu enheter från polisen, ambulansen och räddningstjänsten samt SMS livräddare, allt för att vinna … [Läs mer...]