Förtydligan kring ambulanssjukvårdens dispenser

STOCKHOLM. Det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulanssjukvården och det blir en utmaning för alla leverantörer att lösa sommarsituationen. Under våren har dessutom två

Gör syrgas nytta eller skada vid hjärtinfarkt?

STOCKHOLM. Det föreligger en lång tradition att vid olika akuta tillstånd tillföra syrgas till andnings och cirkulationssystemet. Vid normal syresättning i blodet (syremättnad≥90%) saknar denna

Polisen går med i SALSA

Från och med oktober är samtliga polisdistrikt i Stockholms län med i SALSA. Vid hjärtstoppslarm dras nu enheter från polisen, ambulansen och räddningstjänsten samt SMS