STOCKHOLM. Det föreligger en lång tradition att vid olika akuta tillstånd tillföra syrgas till andnings och cirkulationssystemet. Vid normal syresättning i blodet (syremättnad≥90%) saknar denna behandlingsform i samband med akut hjärtinfarkt vetenskapligt stöd, vi vet inte om syrgas gör nytta eller skada vid hjärtinfarkt.