Ökad tillgänglighet till ambulans – ny modell i hela SÄS område

BORÅS. SÄS ambulanssjukvård har infört ett nytt arbetssätt som innebär att lindrigt skadade eller sjuka patienter erbjuds sjukresa till akutmottagningen. Syftet är att öka tillgängligheten till … [Läs mer...]