BORÅS. SÄS ambulanssjukvård har infört ett nytt arbetssätt som innebär att lindrigt skadade eller sjuka patienter erbjuds sjukresa till akutmottagningen. Syftet är att öka tillgängligheten till ambulans vid larm, framförallt på landsbygden.