Regeringens styrning av SOS Alarm

SVERIGE. Riksrevisionen genomför just nu en granskning av regeringens styrning av SOS Alarm. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport, med planerad publicering 29 maj 2015. Claes … [Läs mer...]

Staten bör ta ett större ansvar för att ambulansen kommer

Det tar längre tid för ambulansen att komma fram idag än för några år sedan och antalet anmälningar till Socialstyrelsen ökar. En granskning från Riksrevisionen visar att regeringen och … [Läs mer...]