Regeringens styrning av SOS Alarm

SVERIGE. Riksrevisionen genomför just nu en granskning av regeringens styrning av SOS Alarm. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport, med planerad publicering