Regeringens styrning av SOS Alarm

SVERIGE. Riksrevisionen genomför just nu en granskning av regeringens styrning av SOS Alarm. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport, med planerad publicering 29 maj 2015. Claes Norgren är ansvarig riksrevisor.

Läs mer: http://www.riksrevisionen.se/sv/GRANSKNINGAR/Planering-och-uppfoljning/Pagaende-granskningar/Pagaende-granskningar/Inledd-forstudie-Regeringens-styrning-av-SOS-Alarm-Sverige-AB/