SVERIGE. Riksrevisionen genomför just nu en granskning av regeringens styrning av SOS Alarm. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport, med planerad publicering 29 maj 2015. Claes Norgren är ansvarig riksrevisor.