Skev fördelning av ambulanser

ROSLAGEN. Ett par timmar varje dag kan hela norra Roslagen, från Norrtälje upp till Herräng vara tomt på ambulanser. Nu larmar ambulanspersonalen om den allvarliga

Samariten ambulans i vårdkonflikt

NORRTÄLJE. Förutom brist på ambulanspersonal pågår förhandlingar mellan arbetsgivar- och branschorganisationen Vårdföretagarna och de privata ambulansföretagen. Nås ingen överenskommelse före sista juni kan det bli