Samariten ambulans i vårdkonflikt

NORRTÄLJE. Förutom brist på ambulanspersonal pågår förhandlingar mellan arbetsgivar- och branschorganisationen Vårdföretagarna och de privata ambulansföretagen. Nås ingen överenskommelse före sista juni kan det bli konflikt.

Läs mer: http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.2497318-vardkonflikt-om-privata-ambulansforetag