Farlig ambulanstransport ska utredas

SKELLEFTEÅ. En kvinnlig patient drabbades av en riskabel blödning efter en tonsill-operation. Nu utreds den ambulansfärd som kvinnan fick: ”Situationen kunde ha blivit livshotande”.

Stora skillnader i väntan på ambulans

VÄSTERBOTTEN. Väntan på ambulans skiljer sig stort mellan Västerbottens kommuner. I Bjurholm får man vänta hela 33 minuter, i Skellefteå bara 15,1. Ambulansöversynen föreslår tydligare

Sjuksköterska körde in i träd med akutbil

ÅSELE. Akutbilen körde av vägen under en sjuktransport från Åsele. Personalen hade bytt plats – sjuksköterskan körde ambulansen medan föraren vårdade patienten, vilket är emot

Flygambulans ger nya jobb

SKELLEFTEÅ. Västerbottens landsting har fått det nationella uppdraget att samordna landets flygambulanstransporter. Mycket talar för att samordningscentralen hamnar i Skellefteå.

Robertsfors får sin ambulans

ROBERTSFORS. Nu står det klart att landstinget utökar dygnsambulanserna i Umeå, vilket innebär att Robertsfors får tillbaka sin ambulans.