VÄSTERBOTTEN. Nu står det klart att landstinget i Västerbotten kommer att styra nästan hela landets flygambulanstransporter. Endast Skåne väljer att stå utanför.