Nu har en CBRNE-strategi tagits fram

CBRNE handlar om allt ifrån olyckor med kemikalier i vardagen, till hot om och användning av massförstörelsevapen. Och nu har en ny aktörsgemensam strategi tagits

Flytta alarmeringsverksamheten till MSB

Samhällets alarmeringsverksamhet – exempelvis hanteringen av 112-samtal – bör skötas av en myndighet. Allra bäst vore om verksamheten integreras med MSB. Det skriver MSB i

TC Connect i konkurs

Eftersom TC Connect AB är försatt i konkurs väljer nu MSB att säga upp avtalet gällande mobilstationer för rakelsystemet (avtalsnummer SB-11156-2) med omedelbar verkan.