Flytta alarmeringsverksamheten till MSB

Samhällets alarmeringsverksamhet – exempelvis hanteringen av 112-samtal – bör skötas av en myndighet. Allra bäst vore om verksamheten integreras med MSB. Det skriver MSB i ett remissvar på Alarmeringstjänstutredningens betänkande ”En myndighet för alarmering”.

Läs mer: https://www.msb.se/sv/Start1/Nyheter-fran-MSB/Nyheter/MSB-Flytta-alarmeringsverksamheten-till-MSB/