Samhällets alarmeringsverksamhet – exempelvis hanteringen av 112-samtal – bör skötas av en myndighet. Allra bäst vore om verksamheten integreras med MSB. Det skriver MSB i ett remissvar på Alarmeringstjänstutredningens betänkande ”En myndighet för alarmering”.