Ambulans till lungsjuk dröjde ett dygn

MÖLNDAL. Bristen på ambulanspersonal har lett till långa väntetider för transporter inom sjukvården. I förra veckan dröjde det ett helt dygn innan en lungsjuk patient på Mölndals sjukhus fick sin … [Läs mer...]

Räddningstjänsten tar över tillsynen av brandfarliga varor

GÖTEBORG. Från och med idag har Räddningstjänsten Storgöteborg tagit över ansvaret för tillsyn och tillståndsgivning gällande brandfarliga och explosiva varor (LBE). Tidigare låg den … [Läs mer...]