Räddningstjänsten tar över tillsynen av brandfarliga varor

GÖTEBORG. Från och med idag har Räddningstjänsten Storgöteborg tagit över ansvaret för tillsyn och tillståndsgivning gällande brandfarliga och explosiva varor (LBE). Tidigare låg den myndighetsutövningen på kommunerna.

Läs mer: http://www.molndalsposten.se/raddningstjansten-tar-over-tillsynen-av-brandfarliga-varor