Akuttransport dröjde en timme

JÖNKÖPING. Ambulansbrist försenade akuttransporten av en medvetslös ung man från Länssjukhuset Ryhov till Universitetssjukhuset i Linköping en timme.

Landsting går i graven

JÖNKÖPING. Vid årsskiftet bildas Region Jönköpings län vilket innebär att landstinget skrotas efter drygt 150 år.… Förhoppningen är att förändringen både ska stärka demokratin och öka tillväxten

Det blir inte fler ambulanser

JÖNKÖPINGS LÄN. Ambulansflottan i länet kommer inte att utökas. Detta trots en radikal ökning av uppdragen de senaste åren. Istället aviserar landstingets politiker ett sparkrav

Extra ambulanser sätts in

JÖNKÖPING.  Landstinget kallar in fyra extra ambulanser och personalstyrkan på akutmottagningen vid Länssjukhuset Ryhov utökas inför dagens nazistdemonstration i Jönköping