JÖNKÖPING. Ambulansbrist försenade akuttransporten av en medvetslös ung man från Länssjukhuset Ryhov till Universitetssjukhuset i Linköping en timme.