Falck – Felaktiga uppgifter

MALMÖ. Vi valde då att låta en transportambulans stå stilla under två pass, under lördag dag och lördag natt, så att alla akutambulanser kunde vara i