Falck – Felaktiga uppgifter

MALMÖ. Vi valde då att låta en transportambulans stå stilla under två pass, under lördag dag och lördag natt, så att alla akutambulanser kunde vara i drift.

Läs mer: http://www.falcksverige.se/om_falck/pressrum/nyheter/2014/nyhet_20140609_felaktiga_uppgifter_i_skanska_dagbladet