”Ambulanssjukvården behöver genomgripande förändringar”

SVERIGE / Debattörer från Ambulance health research network vill se en nationell ledningsstruktur, ökad evidens för vården, akademisk kompetens i ledningsfunktioner samt en nationell utbildnings- och … [Läs mer...]

Naloxon ska bli mer tillgängligt

SVERIGE / Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se till att fler personer ska erbjudas läkemedlet. … [Läs mer...]

Telestörning slog mot SOS Alarm

En störning i telenätet som uppstod på torsdagseftermiddagen gjorde det omöjligt att skicka sms till larmtjänsten hos SOS Alarm. … [Läs mer...]

Ansvarstagande för hela landets sjukvård

SVERIGE. /  ”Vi drivs inte av möjligheten att leka företagare” Det som driver oss i styrelsen i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg är ett ansvarstagande för hela landets sjukvård, skriver två … [Läs mer...]

”Vården vinner på när läkare inte får styra”

SVERIGE. / Det är en myt att läkare har bättre förutsättningar att utöva ledarskap än andra yrkeskategorier, skriver barnmorskan Rodrigo-Germán Araya de Castilla. … [Läs mer...]

Raketutvecklad samordningen

SVERIGE. / SLAS / Nya riktlinjer och en höjning av kvaliteten i ambulanssjukvården. Det ser Tina Crafoord som ett resultat av att hon och andra ledningsansvariga ambulansläkare fick tänka och agera … [Läs mer...]

Ultraljud i ambulansen

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. / Två ambulanssjuksköterskor vid Skaraborgs sjukhus har dragit igång ett pilotprojekt för att använda ultraljud i ambulans och bedömningsbilar. … [Läs mer...]

Mycket jobb för landets psykiatriambulanser

STOCKHOLM. / Psykiatriambulanser rycker ut till personer med akut psykisk ohälsa, ofta vid risk för suicid. De senaste åren har flera regioner i landet infört den här typen av akutvård medan andra … [Läs mer...]

Tre län kan få dela på ambulanshelikopter

Det finns behov av en ambulanshelikopter i sydöstra sjukvårdsregionen. Nu ska kostnader och placering utredas vidare. … [Läs mer...]

Landsting får bassning för flygambulansköp

UPPHANDLING. Nu står det klart att Konkurrensverket kräver Region Gotland och Landstinget Dalarna på drygt 600 000 kronor för otillåtna upphandlingar av ambulansflyg. … [Läs mer...]