Ultraljud i ambulansen

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. / Två ambulanssjuksköterskor vid Skaraborgs sjukhus har dragit igång ett pilotprojekt för att använda ultraljud i ambulans och bedömningsbilar.

Läs mer: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/10/02/sakrare-bedomning-med-ultraljud-i-ambulansen/