Ambulanschef: Danskarna betalade för mycket för ambulanssjukvården

DANMARK. 2008 var den svenska ambulansoperatören Ulfab redo att gå in på den danska marknaden. Ulfabs bedömning var att danskarna betalade för mycket för sin ambulanssjukvård. Det berättar den … [Läs mer...]

Falck-koncernen måste låna pengar

DANMARK. Kombinationen av kris inom oljeindustrin och inköp av olönsamma företag har lett till en kris i Falck-koncernen, som har varit tvungen att låna 600 miljoner kr. av bolagets ägare. Det … [Läs mer...]

Beredskapschef: Vi kommer att behöva 100 nya ambulansmedarbetare

DANMARK. Köpenhamns Brandförsvar blev den stora vinnaren i huvudstadsregionen. Från 2016 och sex år framåt skall brandkåren ansvara för 16 akutambulanser. Det är en fyrdubbling i jämförelse med dagens … [Läs mer...]

Regionen: Falck ambulans redovisar inte korrekt

DANMARK. Enligt regionen Syddanmark, är det inte korrekt att Falck i debatten om den framtida ambulansverksamheten hävdar att man för närvarande bemannar mellan 78 och 90 ambulanser.  … [Läs mer...]

Snart slut med paramedicineres intubation i Nordjylland

I dag må paramedicinerne i Region Nordjylland som et forsøg sikre patienternes luftveje ved at intubere patienter, der er genoplivet efter hjertestop. De nordjyske paramedicinere giver ingen medicin … [Läs mer...]