DANMARK. 2008 var den svenska ambulansoperatören Ulfab redo att gå in på den danska marknaden. Ulfabs bedömning var att danskarna betalade för mycket för sin ambulanssjukvård. Det berättar den dåvarande ägaren, Ulf Lindskog. Men efter att Ulfab blev förkvalificerad till att bedriva ambulanssjukvård i  huvudstadsregionen, blev Ulfab uppköpt av Falck.