Reviderade etiska riktlinjer för HLR

Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning publicerar reviderade etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Riktlinjerna är … [Läs mer...]

CISA Konferens 22-23 oktober 2020

SAVE THE DATE!Tyvärr kan vi inte träffas på Linnéuniversitet i Växjö, som det var tänkt. Från en studio i toppklass kommer våra föreläsare att leverera samma kvalitativa innehåll och genom moderna … [Läs mer...]

Hjärt-lungräddning med eller utan inblåsningar

Ansvarig för TANGO2-studien är Hjärtstoppscentrum vid Södersjukhuset och Karolinska Institutet. Studien utförs i samarbete med SOS Alarm, Hjärt-Lungfonden, Stockholms Läns Landsting samt … [Läs mer...]

Akuta bedömningar på plats – framtidens ambulanssjukvård

En bedömningsbil, en ambulansutrustad personbil, ersätter i vissa fall ambulans. Carl Magnusson, doktorand knuten till centrumbildningen PreHospen vid Högskolan i Borås, ska studera om det är … [Läs mer...]

Terroristattentat-Blåljuspersonal tvivlar på sin förmåga

En stor andel av svensk blåljuspersonal betvivlar förmågan att hantera en terroristattack, speciellt under den första kritiska timmen. Men uppfattningar om beredskap bland poliser, räddningstjänst- … [Läs mer...]

Patienter immobiliseras i onödan

– Immobilisering är en vedertagen omvårdnadsåtgärd inom dagens prehospitala traumavård, detta trots att det inte finns några randomiserade kontrollerade studier om åtgärden. Flera studier har dock … [Läs mer...]

Vård på vårdcentral snarare än akutmottagning

Gabriella Norberg Boysen är doktorand vid Högskolan i Borås och Hälsohögskolan i Jönköping och har i den första delen av avhandlingsarbetet studerat 3000 patienter som åkte ambulans i Västra Götaland … [Läs mer...]

Räddningstjänstens SALSA-insatser – räddade 16 liv per år.

Samhällsekonomiskt lönsamt Hälsoekonomiska utvärderingar är teoretiskt baserade på ämnet nationalekonomi, som i sin tur bygger på teorier om människors beteenden och värderingar. Utvärderingarna … [Läs mer...]

Vilken beredskap har vi inför en allvarlig händelse?

Magisteruppsatsen ”Ambulanspersonals beredskap inför allvarliga händelser inom gruvindustrin” avslutas med slutsatsen, ”Resultatet väcker frågor om hur ambulanspersonalen upplever sin beredskap inför … [Läs mer...]

​Rekordstort intresse för SMS-livräddare

Intresset för projekt SMS-livräddare är rekordstort! Under de senaste tre dygnen har mer än 7 500 frivilliga anmält sig för att bidra i kampen för att rädda livet på de som drabbas av hjärtstopp … [Läs mer...]