SOS Alarm ingår nytt avtal om SMS-livräddning

SOS Alarm har tecknat avtal med Heartrunner Sweden AB om sms-livräddning. Tjänsten finns idag i Stockholms län och Västra Götalandsregionen. Med det nya avtalet kan de 18 landsting och regioner som samarbetar med SOS Alarm om ambulansprioritering och dirigering välja att aktivera tjänsten i sin region.

Ändrad driftsform för Ambulansdistrikt 2 i Region Skåne

Regionfullmäktige har beslutat att bifalla regionstyrelsens förslag.

Ambulanspersonal anmäld enligt lex Maria – försenade diagnos

Ambulanspersonalens rekommendationen blev att patienten skulle stanna hemma. Dagen därpå sökte patienten vård på nytt. Då konstaterades att patienten hade blodförgiftning (sepsis).

Regionen ämnar införa jour för att spara pengar

Samverkan 112 har träffat både patienter och personal, som beskriver hur besparingarna slår i praktiken.

Tjugo blåljusattacker sedan 2014

Aftonbladets sammanställning av blåljusattacker som har utförts under de senaste fyra åren.

Välkommen till vår kostnadsfria 2-dagars konferens

Konferensen anordnas förutom i samverkan med Blåljusstiftelsen, med Ambulance Health Research Network (AHRN). AHRN bildades 2014 för att främja och stärka vårdforskning inom prehospital och hospital akutsjukvård.