STRYKER

Lucas – Chest Compression System. Lucas 3 enheten är ett komplement till manuellt utförd HLR när effektiv HLR, av olika anledningar, ej kan ges.

ANNONSER