Kaos kring ambulansflyg


Offentligt ägda ambulansflyg ska styras av bemanningsanställda piloter. Ett norskägt bolag vann den kritiserade upphandlingen. Men efter att tilldelningen överklagats dras beslutet tillbaka, kan Aftonbladet avslöja.

Regionerna har länge velat få en bättre samordning av ambulansflyget i Sverige. Därför bildades kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) med landets samtliga regioner som ägare.
Förberedelserna har pågått i flera år och stött på ett antal hinder. Det senaste: Tilldelningen av vilka som ska köra planen har återkallats.
Sedan tidigare hade KSA fattat ett beslut om att äga flygplanen men att hyra in piloter via bemanningsbolag. Norskägda OSM Aviation crew vann den upphandlingen för ett par veckor sedan.
Men tilldelningen överklagades av en konkurrent.
Konkurrenten, Cae Parc aviation, menade att det vinnande bemanningsbolaget bland annat inte uppfyllde kraven om rekryteringserfarenhet i upphandlingen.
”De har inte haft några anställda mellan 2017 och 2019”, skriver de i sin överklagan.

Blixtåterkallar beslutet
Överklagan skickades till förvaltningsrätten i slutet av förra veckan. På måndagen skrev KSA:s biträdande förbundsdirektör Joachim Ahl till rätten att tilldelningsbeslutet hade återkallats.
– Det behöver göras en ny utvärdering. Eftersom det råder sekretess kring upphandlingsuppgifter kan jag inte gå in på detaljer, säger Joachim Ahl.
Enligt honom kommer en ny utvärdering att göras av de befintliga anbuden och därefter kommer ett nytt tilldelningsbeslut att fattas.
Inriktningen att använda sig av bemanningsbolag är kritiserad. I slutet av förra veckan pressade riksdagsledamoten Ali Esbati (V) socialminister Lena Hallengren (S) med en skriftlig fråga.
”Ser ministern det som oproblematiskt att anställningar via bemanningsbolag med oklara löne- och arbetsvillkor ska vara den modell som det offentliga använder för att sköta en viktig och känslig uppgift inom svensk sjukvård?”, skrev Esbati.

Kritik mot kostnad
Efter tidigare förseningar är tanken att regionernas gemensamma ambulansflygverksamhet kommer igång under 2021.
Tidigare kritik mot regionerna och KSA har framför allt handlat om kostnaden för de sex planen som köpts in: Sex schweiziska jetmaskiner som kostade 720 miljoner kronor.
– Vi ska ägna oss åt sjukvård, inte flygverksamhet, har Anna Mannfalk (M), regionråd i Skåne, sagt till SVT.
Även upphandlingen av flygplanen fick göras om efter ett överklagande.

Källa: Västerbottens-Kuriren     Foto: Pilatus Aircraft Ltd


 

ANNONSER