https://issuu.com/s112/docs/bladderbar_nr1_2020

Nr 1 2020 / Digital Publikation

[php snippet=1]

Klicka på bilden för att läsa tidningen.

76 sidor med följande INNEHÅLL:
Blåljuslarm – Blandat
Ambulanssjukvårdare – En populär utbildning som ger jobb
7 100 timmar uppe i det blå – 30 år som helikopterpilot hos polisen
Nyregistrerade utryckningsfordon – 2019 registrerades 709 fordon
Mycket ambulans för pengarna – Besök hos Ambulansproduktion
Räddade polisaspirantens liv – Tillbakablick till november 2003
Tid från 112-samtal –  Till första resurs är på plats
Ökning av polisdrönare – Verksamheten har vuxit
Adjö till pärmar och pappersutskrifter – NU: Rätt information i realtid
Forskning och ambulanssjukvård – Hör det ihop?
Tulltjänstemän och kollegor –  I nöd och lust
Byggde upp norska luftambulansen – Ssk Ulla Lindqvist berättar
Jobbutbyte – Australien mot Växjö – Chris Peates egen berättelse
8 frågor till Katarina Norén –  Generaldirektör för Sjöfartsverket
Samverkan i fokus – PreHospens forskningssymposium
Intervju med regionpolismästare – Hedersdoktor Ulrika Herbst
Tre-fyra personer tar sitt liv varje dygn- Bemötandet lika viktigt som HLR
Fenomenet ”RAMPING” – Ett allt vanligare problem världen över
Hög beredskap och få larm – Besök på Ringhals brandstation
Ambulansförbundet informerar – Nytt löneavtal för sjuksköterskor
NYPD – New York City Police Department
Utbrytningen som höll världsklass – Kriminalhistoria
Polis om dödsbud – En av de värsta uppgifterna


 

ANNONSER