Första Insats Resurs i Nybro

I början av maj besöker Samverkan 112 Räddningstjänsten i Nybro för att få en artikel om deras nya projekt FIR. Vi samlas i ett av Räddningstjänstens konferensrum tillsammans med räddningschefen Magnus Lindahl, brandmännen Adam Thorén och Micael Wernerström, samt Rebecka Grenmyr och Carola Täck från hemtjänst natt.

Magnus börjar med att berätta om bakgrunden till FIR och varför de kom fram till att det var just detta koncept som Nybro skulle använda.
Nyfikenheten för just FIR startade för 2-3 år sedan efter att han varit på en konferens där han träffade en kollega som pratade om just detta med samarbete mellan Räddningstjänsten och andra kommunala resurser.
Redan på vägen hem satt Magnus och funderade på vad man kunde göra i Nybro och ganska kort efter hemkomsten tog han kontakt med övriga tjänstemän och därefter bokades ett studiebesök hos Räddningstjänsten Väst i Varberg.

Efter detta besök började Magnus tillsammans med kollegan Henrik och dåvarande omsorgschefen Carina Leijon att spåna på om Nybro skulle kunna ha ett liknande koncept som används inom Varbergs kommun.
Syftet skulle ju vara att på ett bra sätt utöka trygghet och säkerhet för alla medborgare, ge dem ett likvärdigt skydd, oavsett geografiska avstånd och minska responstiden med hjälp av kommunala resurser.

Uppstart och utbildning

Man tog sedan fram ett förslag och började titta på vad som skulle behövas, och vad det skulle innebära utbildnings- och kostnadsmässigt. Planen är att man ska kunna larma FIR i väntan på Räddningstjänst / Ambulans på trafikolyckor, plötsligt hjärtstopp, bränder och SAMS. Utbildning och behov var sedan det som fick styra. Under 2017 började man sedan att utbilda.
Samtlig personal som skulle medverka som FIR fick utbildning i grundläggande HLR inklusive barn-HLR och D-HLR, Första Hjälpen ABCDE, en tillspetsad ”GBU” utbildning samt Trafikutbildning.

Även Rakelutbildning och scenarioträning i brand, trafik och hjärtstopp genomfördes.
Utöver ovanstående genomfördes och genomförs regelbundna utbildningar / scenarioträningar årligen.
Under uppstarten och utbildningarna kollade man även på hur man skulle kunna ta fram bra fordon, kläder och utrustning. Vad det gäller fordon så testades en del, men i slutänden så föll valet för Volkswagen Caddy 4×4, ett fordon som hade de flesta efterfrågade egenskaperna.

Fordonet utrustades sedan med specialanpassade reflexer, extraljus, varningsljus och Rakel. Samtliga fordon utrustades även med hjärtstartare, sjukvårdsmaterial, dubbla brandsläckare, brandfilt, varningstält, ljuspuckar, glaskross, bältes skärare och diverse personligt skydd som skyddsglasögon och pannlampor.

Personalen fick nya arbetskläder i form av kläder med hög synbarhet och reflexvästar med texten FIR.
Efter Magnus presentation och genomgång av FIR så går automatiskt frågan över till hemtjänst natt personal där vi ställer frågan vad de tycker om allt detta.Gemensamt svarar de båda att förväntan är hög och just att kunna göra skillnad vid en första insats känns mycket spännande.

Carola säger även att man känner sig trygg och nöjd med den gedigna utbildning som man nu genomgått. Utbildningen är ju något som man för med sig i arbetet, men självklart också privat.

Rebecka säger samtidigt att allt är spännande och kanske en smula nervöst, men upplevs så klart olika. Och visst är det så att i skrivande stund så har man faktiskt inte haft något skarp larm ännu…

Adam som är kontaktman för nattpatrullen har även tillsammans med Micael varit med och tagit fram utbildning och utbildat de 35-36 personer som nu skall utföra uppdraget.
Adam påtalar att alla är olika individer och har med sig olika kompetenser. Nu med en gedigen utbildning i ryggen så ska alla kunna känna sig trygga, men självklart är det svårt att sätta sig in i, innan det första uppdraget är genomfört.
Micael tycker även han att alla haft en positiv attityd och varit hungriga på att lära sig.

Räddningstjänsten Väst är bollplank

Under framtagningen har Magnus, Adam och Micael haft stor hjälp av Räddningstjänsten Väst som har använts som ett bollplank, för att just ventilera frågor som är en viktig del i det hela. Det är ju så att vi är en av de första kommunerna i landet att starta upp denna tjänst säger Magnus.

Från båda sidor är man samtidigt förväntansfulla, men samtidigt säger Micael att man förväntar sig att personalen som kommer fram till de olika ärendena samtidigt, inte förväntas göra mycket mer än en en välutbildad och motiverad samhällsmedborgare. Återigen påtalas, att viktigast är att man snabbt kan vara först på plats och utföra en snabb åtgärd. En åtgärd som i många fall kan vara livsavgörande.
Magnus säger samtidigt att även om man har en prognos på 40-talet larm per år så är synligheten och närvaron lika viktiga skäl.

Tanken bakom FIR är ju inte enbart att rädda liv eller att minska materiella skador på person och material, utan även att bidra med en trygghet i kommunen.Samtidigt så bidrar ju FIR till en ökad kompetens där man höjer yrkesstoltheten och kanske till och med underlättar rekryteringen.

Vid bra utfall kommer troligen fler att engageras inom kommunen, vi har ju tex. vaktmästare och kanske snart kommunala väktare som vore perfekt att utrusta och utbilda till FIR, säger Michael.
Samtliga är dock mycket glada över positiviteten som alla visat, alltifrån chefer, tjänstemän till personal, det är ju inte alltid positivt att ändra en arbetsbeskrivning och utöka arbetsfunktionerna.

Fakta om FIR

FIR, första insats resurs är ett samarbete mellan hemtjänst natt och räddningstjänst som ökar tryggheten runt om i Nybro kommun. Det handlar om att när SOS får ett larm om en trafikolycka, brand eller medvetslös person anropas hemtjänst natt för en
eventuell första insats. Om personal finns i närheten av olyckan kan de göra en första insats innan polis, ambulans eller räddningstjänst kommit till platsen. Hemtjänst natt prioriterar alltid sina egna kunder först. ■

Text och foto: Mikael Sibner


 

ANNONSER