Sveriges modernaste ambulanshelikopter


Västerbottens läns landstings nya ambulanshelikopter är Sveriges modernaste i sitt slag. Helikoptern invigdes den 26 mars i Lycksele och innebär stora vinster för miljö, arbetsmiljö och säkerhet samt en förbättrad patientsäkerhet.

– Den är Sveriges, Europas och kanske världens just nu modernaste ambulanshelikopter, där tekniken är den senaste som finns på marknaden, säger Patrick Brandenstein, medicinskt ledningsansvarig för ambulanshelikopter Västerbotten.

– Jämfört med vår gamla maskin gör dagens elektroniska instrumentering, digitalisering och automatisering det mycket säkrare på många sätt. Piloterna får ett helt annat stöd i svåra situationer och helikoptern är mycket säkrare vid start och landning, både vid sjukhus, hälsocentralen och på en väg.

Avgörande med värme

Med den nya helikoptern är det också möjligt att leverera både el och värme, utan att rotorbladen snurrar. Något som i vissa situationer kan medföra livsfara för personer i närheten.

– Värme är i många fall avgörande för våra patienter, om de till exempel varit i en utsatt situation i fjällen och är nedkylda, säger Patrick Brandenstein.

Bra arbetsmiljö

Helikoptern, en AW169, är utrustad med två kraftiga motorer som ger bästa möjliga prestanda, driftsäkerhet och miljöhänsyn. Kabinen är stor och rymlig med ett ljust och verksamhetsanpassat vårdutrymme, med ett lågt golv för att göra smidiga patientlastningar möjliga. Det ger också bästa möjliga arbetsmiljö för besättningen ombord.

– Den gamla helikoptern går nu i pension. Den har tjänat väl, men byggdes på 90-talet med teknik från 70-talet, så den nya helikoptern innebär ett väldigt lyft, säger Niklas Lindberg, verksamhetschef vid Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten.

Snabb och säker behandling

Landstingets första ambulanshelikopter testades på försök i Lycksele en månad 1992. Helikoptern hade det första uppdraget den 27 maj 1992 och två år senare permanentades verksamheten.

Stationeringsort har hela tiden varit Lycksele, där ett fullt utrustat akutsjukhus finns, med närhet både till kusten, inlandet och fjällvärlden.

– Den nya ambulanshelikoptern betyder att vi även i fortsättningen kan bedriva snabb och säker behandling och transport av patienter med livshotande tillstånd och förflyttning av intensivvårdspatienter mellan sjukhus, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg.

Fakta: Helikoptern är en Leonardo AW 169, har två motorer och har en maxhastighet av 260 km/h – 140 knop. Den rymmer sex personer; två piloter, en läkare, en sjuksköterska och två patienter och kan fullastad, med en totalvikt på 4 800 kilo, flyga i tre timmar.

Mer information:

Patrick Brandenstein, 070-640 89 73
Niklas Lindberg, 070-611 94 64

Hälsning
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting


 

ANNONSER