Henriks krönika

What´s in it for Me?

Vad händer när man får en ny arbetsgivare, exempelvis efter en upphandling och vad ska man tänka på när man söker ett arbete inom ambulanssjukvården 2017.